Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

 

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

1- TOEPASSING EN UITZONDERINGEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben als doel het bepalen van de rechten en plichten van Noukies NL (de ‘verkoper’) en de koper/gebruiker (de ‘klant’) in het kader van de online verkoop van de artikelen die op de website noukies.com worden aangeboden. Er kan slechts van afgeweken worden bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van beide partijen.

2- BESTELLINGEN

Na goedkeuring van de bestelling, verschijnt er op het scherm van de klant een overzicht van zijn bestelling, met gegevens zoals de gekozen artikelen en het verschuldigde totaalbedrag (inclusief leveringskosten).

De bestelling is pas definitief goedgekeurd na het uitvoeren van de betaling door de klant.

De verkoper behoudt zich het recht een bestelling te annuleren ingeval:
  • onbeschikbaarheid van het bestelde artikel;
  • bestaand(e) geschil(len) met de klant; 
  • volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling van de klant; 
  • weigering van goedkeuring door de bankinstellingen van de betaling via bankkaart.

3- PRIJS EN BETALING

De prijzen worden weergegeven in euro, inclusief btw en andere belastingen van toepassing in het land van de verkoper (met uitzondering van eventuele invoerrechten die in het land van de klant van toepassing zijn en die voor rekening van de klant zijn.)

De leveringskosten worden duidelijk vermeld op het overzicht van de bestelling, waarop eveneens het verschuldigde totaalbedrag (inclusief leveringskosten) vermeld staat.

De betalingen worden uitgevoerd in samenwerking met OGONE. Dit is een erkend partner die instaat voor het veilig gebruik van de bankkaart van de klant via internet. De gegevens van de bankkaart van de klant worden verwerkt via een SSL-verbinding (Secured Socket Layer).

De verkoper aanvaardt betalingen via Bancontact online en via kredietkaart (MasterCard, PayPal, American Express en Visa). De prijs dient integraal betaald te worden op het moment van de bestelling. De afhaling dient plaats te vinden op het moment van verzenden van het/de artikel(en).

Na het voltooien van de betaling wordt een ontvangstbewijs met een overzicht van de bestelling naar het e-mailadres van de klant gestuurd.

4- LEVERINGSMODALITEITEN, -TERMIJNEN EN KOSTEN

In functie van het leveringsadres, kan de klant de gewenste leveringswijze kiezen. Voor het leveren van de pakketten doet de beroep op volgende dienstverleners (de beschikbare dienstverleners kunnen variëren naargelang het land van keuze) :

  • DPD
  • Kiala
  • UPS

Na goedkeuring van de online bestelling door de klant, stelt de verkoper alles in het werk om de bestelling binnen een gemiddelde termijn van 3 werkdagen af te handelen.

Op het overzicht van de bestelling zijn forfaitaire leveringskosten vermeld waarvan de klant kennisneemt voordat hij de bestelling aanvaardt. Voor leveringen buiten de Europese Unie dient de klant rekening te houden met eventuele bijkomende kosten (taksen, invoer- of douanerechten). In dergelijke gevallen, worden deze kosten automatisch aangerekend door het transportbedrijf.

5- HERROEPINGSRECHT EN TERUGZENDINGEN

5.1 Herroepingsrecht 

De klant heeft het recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen door schriftelijke kennisgeving aan de verkoper (info@noukies.com of via het hieronder vermelde adres) aan de hand van het model van herroepingsformulier of een eenduidige verklaring binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling,

Algemene Verkoopvoorwaarden

De klant dient de ongedragen en ongewassen artikelen in hun oorspronkelijke staat en verpakking op eigen kosten terug te sturen naar volgend adres: Noukie’s, Klantendienst, Avenue Zenobe Gramme 21, 1480 Saintes, België. Alle originele etiketten dienen nog aan het artikel vast te zitten (zowel de etiketten vastgenaaid aan de binnenkant van de artikelen als de verpakkingsetiketten).

De artikelen dienen vergezeld te zijn van hun leveringsbon (beschikbaar in de bestelling). De verzonden artikelen zullen ten laatste 15 dagen na ontvangst door de verkoper worden terugbetaald. De leverings- en terugzendingskosten zijn ten laste van de klant en worden niet terugbetaald.

5.2. Klachten en terugzendingen 

De verkoper hecht bijzondere aandacht aan de verpakking en de bescherming van de verzonden goederen. Indien de bestelling schade heeft opgelopen of er goederen ontbreken, dient de klant dit binnen een periode van 14 dagen na ontvangst aan de Klanten/Consumentendienst mee te delen via e-mail (info@noukies.com), telefoon  (+32 (0)2 367 95 00 maandag tot donderdag van 8:30 uur tot 17:30 uur en vrijdag van 8:30 uur tot 16:45 uur) of via de gewone ter attentie van de Klantendienst (Avenue Zenobe Gramme 21, 1480 Saintes, België). 

De klant dient de ongedragen en ongewassen artikelen in hun oorspronkelijke verpakking op eigen kosten terug te sturen naar volgende adres: Noukie’s, Klantendienst, Avenue Zenobe Gramme 21, 1480 Saintes, België. 

Alle originele etiketten dienen nog aan het artikel vast te zitten (zowel de etiketten vastgenaaid aan de binnenkant van de artikelen als de verpakkingsetiketten). De artikelen dienen vergezeld te zijn van hun leveringsbon (beschikbaar in de bestelling). De verzonden artikelen zullen ten laatste 15 dagen na ontvangst door de verkoper worden terugbetaald. Het terugzenden van defecte of foute artikelen zijn ten laste van de klant verkoper. 

Op wettelijke uitzonderingen na, worden klachten die na 14 dagen na ontvangst van de bestelling worden ingediend als onontvankelijk geacht.

6- GARANTIE

Op al onze artikelen geldt een garantie van 2 jaar indien er sprake is van een fabricagefout. Terugbetalingen zullen slechts worden uitgevoerd na goedkeuring van het gebrek door de verkoper.

7- EIGENDOMSCLAUSULE

De geleverde artikelen blijven eigendom van de verkoper tot ze volledig en definitief betaald zijn. Bij niet-betaling heeft de verkoper het recht om de artikelen van rechtswege en voor rekening van de klant terug te nemen.

8- TOEPASSELIJK RECHT, TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEID

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Bij betwistingen wordt de voorkeur gegeven aan een minnelijke schikking tussen de partijen. Ten gebreke een minnelijke schikking, kan de betwisting worden voorgelegd aan de systemen voor klachtenbeheer of geschillenbeslechting die werden opgericht door BeCommerce (www.becommerce.be).

Rechtsvorderingen zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel.