Algemene Verkoopvoorwaarden

1 - TOEPASSING EN UITZONDERINGEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben als doel de rechten en plichten van Noukies NV (de ‘verkoper’) en de koper/gebruiker (de ‘klant’) vast te leggen in het kader van de online verkoop van de artikelen die op de website noukies.com worden aangeboden. Er kan van deze voorwaarden slechts worden afgeweken na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

Noukies NV levert wereldwijd aan klanten in de landen waar Mondial Relay, GLS en UPS als leveringswijze mogelijk zijn.

2 - BESTELLINGEN

Nadat de klant de gewenste artikelen heeft geselecteerd en voordat de bestelling wordt goedgekeurd, verschijnt er op het scherm van de klant een overzicht van zijn bestelling, met onder meer de gekozen artikelen en het door de klant verschuldigde totaalbedrag (inclusief leveringskosten).

De bestelling is pas definitief goedgekeurd nadat de klant zijn bestelling heeft betaald.

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren in geval van:
onbeschikbaarheid van het bestelde artikel,
bestaand(e) geschil(len) met de klant,
volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling van de klant,
weigering van goedkeuring door de bankinstellingen van de betaling via bankkaart.

3 - PRIJS EN BETALING

De prijzen van de artikelen op de site zijn aangegeven in euro's en omvatten de BTW die van toepassing is in het EU-land van de klant. Voor leveringen buiten de Europese Unie zijn de vermelde prijzen in euro en exclusief BTW. Deze moet door de klant worden betaald indien van toepassing en volgens de BTW-voorschriften van het land van de klant.

De leveringskosten worden duidelijk vermeld op het overzicht van de bestelling, waarop eveneens het door de klant verschuldigde totaalbedrag (inclusief leveringskosten) vermeld staat.

De betalingen worden uitgevoerd in samenwerking met Stripe of PayPal. Deze erkende partners staan in voor het veilige gebruik van de bankkaart van de klant via internet. De bankkaartgegevens van de klant worden verwerkt via een SSL-verbinding (Secured Socket Layer). De verkoper aanvaardt betalingen via Bancontact online, via kredietkaart (MasterCard, PayPal, American Express en Visa), Ideal en e-wallet (Apple Pay en Google Pay). Het bedrag wordt geïnd op het moment dat de bestelling voor het (de) artikel(en) wordt geplaatst.

Na het voltooien van de betaling wordt een ontvangstbewijs met een overzicht van de bestelling naar het e-mailadres van de klant gestuurd. Bij levering krijgt hij tevens een papieren bewijs. Het besteloverzicht wordt via e-mail verzonden samen met de bevestiging van de bestelling en een link naar de algemene verkoopvoorwaarden.

4 - LEVERINGSMODALITEITEN, -TERMIJNEN EN -KOSTEN

4.1 AANGEBODEN PRODUCTEN
De producten die op noukies.com worden verkocht, zijn de volgende: knuffeldieren, kinderkleding van 0 tot 6 jaar, textiel voor de inrichting van babykamers en accessoires. De beschrijvingen en de foto’s van de producten zijn niet contractueel bindend.

4.2 IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF
De website noukies.com wordt beheerd door de vennootschap Noukies NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te:

Noukies SA
Avenue Zénobe Grammelaan 21
1480 Saintes (België)
Btw-nummer: BE 0446.229.791

U kunt contact opnemen met Noukies NV op het volgende e-mailadres: contact@noukies.com. U kunt eveneens telefonisch contact opnemen met de klantendienst van Noukie's op het nummer +32 (0) 2 367 95 37, van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur UTC + 1 (fax: +32 (0) 2 367 95 09).

5 - LEVERING

Afhankelijk van het leveringsadres kan de klant de gewenste leveringswijze kiezen. Voor de levering van de pakketten doet de verkoper een beroep op de volgende dienstverleners (de beschikbare dienstverleners kunnen verschillen naargelang het land van keuze):

 • Mondial Relay
 • GLS
 • UPS

Na goedkeuring van de online bestelling door de klant stelt de verkoper alles in het werk om de bestelling binnen een termijn van maximaal 30 dagen te verzenden.
Noukies NV levert wereldwijd aan klanten in de landen waar Mondial Relay, GLS en UPS als leveringswijze mogelijk zijn.

Op het besteloverzicht worden forfaitaire leveringskosten vermeld waarvan de klant kennisneemt voordat hij de bestelling aanvaardt. Voor leveringen buiten de Europese Unie dient de klant rekening te houden met eventuele bijkomende kosten (taksen, invoer- of douanerechten). In dergelijke gevallen worden deze kosten automatisch aangerekend door het transportbedrijf.

De website noukies.com volgt de gedragscode van BeCommerce, die kan worden geraadpleegd op de volgende link: gedragscode van BeCommerce

6 - HERROEPINGSRECHT EN TERUGZENDINGEN

6.1 HERROEPINGSRECHT
De klant heeft het recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen door schriftelijke kennisgeving aan de verkoper ( contact@noukies.com of via het hieronder vermelde adres) aan de hand van het model van herroepingsformulier of een eenduidige verklaring binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. In dat geval dient de klant de ongedragen en ongewassen artikelen in hun oorspronkelijke staat en verpakking op eigen kosten terug te sturen naar het volgende adres: Noukie’s, Klantendienst, Avenue Zenobe Grammelaan 21, 1480 Saintes, België. Alle originele etiketten dienen nog aan de artikelen vast te zitten (zowel de etiketten vastgenaaid aan de binnenkant van de artikelen als de verpakkingsetiketten) en de artikelen moeten in perfecte staat, ongebruikt en onbevuild zijn.

De artikelen dienen vergezeld te zijn van een leveringsbon (beschikbaar in de bestelling). De teruggezonden artikelen zullen ten laatste 14 dagen na ontvangst door de verkoper worden terugbetaald. De leverings- en terugzendingskosten zijn voor rekening van de klant en worden niet terugbetaald.

Onder voorbehoud van de naleving van de bovenstaande voorwaarden zijn er geen uitzonderingen op het herroepingsrecht.

6.2. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN

Alle artikelen die op Noukies.com gekocht zijn, komen in aanmerking voor gratis terugverzending (tenzij anders vermeld), met uitzondering van meubelen, ledikanten en wiegsteunen, wipstoeltjes, stickers, luiermatjes, tipi's, opklapbedden, sofa's, kokkoony's, placemats, opbergmand, speelkleed, groot en extra groot knuffels, en gepersonaliseerde (geborduurde) artikelen.
Als u een van deze artikelen wilt terugsturen, neem eerst contact op met onze Customer Happiness https://www.noukies.com/nl/contact/

Om een artikel terug te sturen dat werd besteld op noukies.com, klik hier.

De verkoper hecht bijzondere aandacht aan de verpakking en bescherming van de verzonden goederen. In geval van klachten over de staat waarin de artikelen zijn geleverd of indien er artikelen ontbreken, dient de klant dit binnen een periode van maximaal 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan de klantendienst mee te delen.

via e-mail (contact@noukies.com), telefoon (+32 (0) 2 367 95 37 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur UTC + 1) of via de gewone post ter attentie van de klantendienst (Avenue Zenobe Grammelaan 21, 1480 Saintes, België).

De klant dient de ongedragen en ongewassen artikelen in hun oorspronkelijke staat en verpakking terug te sturen naar het volgende adres: Noukie’s, Klantendienst, Avenue Zénobe Grammelaan 21, 1480 Saintes, België. Alle originele etiketten dienen nog aan de artikelen vast te zitten (zowel de etiketten vastgenaaid aan de binnenkant van de artikelen als de verpakkingsetiketten). De artikelen dienen vergezeld te zijn van een leveringsbon (beschikbaar in de bestelling). De teruggezonden artikelen zullen ten laatste 14 dagen na ontvangst door de verkoper worden terugbetaald. De terugzending van defecte of foute artikelen zijn voor rekening van de verkoper.

Op wettelijke uitzonderingen na, worden klachten die na 14 dagen na ontvangst van de bestelling worden ingediend als onontvankelijk geacht.

7 - GARANTIE

De verkoper garandeert dat alle artikelen in elk opzicht voldoen aan de door Noukies NV opgestelde specificaties.

Op al onze artikelen geldt een garantie van 2 jaar indien er sprake is van een fabricagefout. Terugbetalingen worden slechts uitgevoerd na bevestiging van het gebrek door Noukies NV.

Noukies NV ziet erop toe dat de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met het contract, de specificaties in de offerte, de redelijke kwaliteits- en/of bruikbaarheidseisen en de wetsbepalingen en/of voorschriften van de overheidsinstanties die bestaan op de datum van opstelling van het verkoopcontract.

Wanneer Noukies NV als garantie een regeling aanbiedt, doet dit niets af aan de rechten en bezwaren die de consument kan laten gelden in geval van niet-naleving van de verplichtingen van Noukies NV, door Noukies NV, op grond van de wet en/of het verkoopcontract op afstand.

Elke consument heeft het recht om bij de Europese Commissie klacht in te dienen via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr/.

8 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Noukies SA verkoopt 2 merken op de website www.noukies.com: Noukie’s en Archimède. Beide merken verwerken de persoonsgegevens op eenzelfde manier, vermits Archimède eveneens op de site noukies.com wordt verkocht.

De persoonsgegevens kunnen worden ingewonnen in de boetiek of op noukies.com:

 • Tijdens het aanmaken van een account in de boetiek om te kunnen genieten van de voordelen van het loyaliteitsprogramma
 • Tijdens het aanmaken van een nieuwe klantenaccount op de website
 • Onder de rubriek “Mijn account” van de website
 • Tijdens het check-out proces van een bestelling op de website
 • Tijdens het inschrijven voor de nieuwsbrief op de homepage van de website
 • Onder de rubriek “Mijn wenslijst” van de website
 • Tijdens het bestelproces van de website, waarvoor de klant eerst een account dient aan te maken
 • Onder de rubriek “e-reservatie” van de website

De gegevens van de gebruiker kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Bestellingen/aankopen (klaarmaken van de bestelling, leveren van de bestelling, opvolgen van de bestelling, dienst na verkoop van de bestelling, e-reservatie)
 • Voor digitale marketing doeleinden (e-merchandising op de website, versturen van nieuwsbrieven en sms-campagnes, gerichte reclamecampagnes, wedstrijden)
 • Beheer van het loyaliteitsprogramma
 • Geolocatie

Noukies SA kan de persoonsgegevens uitwisselen met externe partners voor de volgende doeleinden:

 • Verwerken en leveren van e-commerce bestellingen (voor het leveren van zijn bestelling kan de klant kiezen uit verschillende transportbedrijven)
 • Verwerken van de e-reservatie
 • Versturen van e-mail en sms-campagnes (mail serviceproviders)
 • Beheren van reclamecampagnes via platformen zoals Facebook en Google
 • Analyseren van de klantgegevens om de diensten en producten van Noukies SA te verbeteren

De klant/consument heeft het recht om:

 • Noukie’s te vragen welke gegevens het over hem in zijn bezit heeft (recht van toegang)
 • Noukie’s te vragen om de persoonsgegevens die het in zijn bezit heeft te wijzigen (recht van verbetering en recht van verzet)
 • Noukie’s te vragen de persoonsgegevens die het in zijn bezit heeft te wissen (recht op verwijdering)

Hiervoor dient de consument Noukie’s te contacteren via:
contact@noukies.com
Avenue Zénobe Gramme 21, 1480 Saintes – België

De consument zal zijn persoonsgegevens eveneens kunnen wijzigen onder de rubriek “Mijn account” op www.noukies.com. Om zijn inschrijving voor de nieuwsbrief te beheren, zal in de footer van iedere nieuwsbrief van Noukie’s en Archimède een link staan waar de consument zich heel gemakkelijk zal kunnen uitschrijven door op deze link te klikken.

Hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden, hangt af van het traject van de klant. Indien de klant gedurende een aantal maanden geen enkele nieuwsbrief opent of geruime tijd geen aankoop verricht, zal hij worden gearchiveerd en zullen zijn persoonsgegevens niet meer worden gebruikt. De persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.

Noukies SA verbindt zich ertoe om alle veiligheidsvoorschriften waarover Noukies SA beschikt te treffen om de persoonsgegevens van zijn klanten te beschermen.

Indien een klant niet langer actief is, verbindt Noukies SA zich ertoe om zijn gegevens na 6 jaar te wissen.

9 - EIGENDOMSCLAUSULE

De geleverde artikelen blijven eigendom van de verkoper tot ze volledig en definitief betaald zijn. Bij niet-betaling heeft de verkoper het recht om de artikelen van rechtswege en voor rekening van de klant terug te nemen.

10 - TOEPASSELIJK RECHT, TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEID

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Bij betwistingen wordt de voorkeur gegeven aan een minnelijke schikking tussen de partijen. Bij gebreke van een minnelijke schikking kan de betwisting worden voorgelegd aan de systemen voor klachtenbeheer of geschillenbeslechting die zijn opgericht door BeCommerce (www.becommerce.be).

Rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel in België.

De hieronder vermelde voorwaarden zijn alleen van toepassing voor consumenten die lid willen worden van de Noukie's Club of van Noukie's Prime. Om toe te treden tot het abonnement Noukie's Prime dient de geabonneerde de algemene verkoopvoorwaarden te accepteren.

11 - LOYALITEITSPROGRAMMA

Het loyaliteitsprogramma van Noukie's bestaat uit 2 verschillende afdelingen:

 • De Noukie’s Club
 • De Noukie’s Prime (jaarabonnement voor €20 incl.)

11.1 TOEPASSING EN AFWIJKINGEN
Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben als doel de rechten en plichten van Noukies SA (de "verkoper") en de koper/gebruiker (de "consument") te bepalen in het kader van Noukie's loyaliteitsprogramma. Hier kan alleen van worden afgeweken door middel van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

12 - NOUKIE'S CLUB
12.1 LID ZIJN VAN NOUKIE'S CLUB
De Noukie’s Club is een club die leden de mogelijkheid biedt te profiteren van de in deze algemene voorwaarden vermelde voordelen. Het abonnement is gratis. Wanneer een consument een eerste aankoop doet en zich aanmeldt bij het Noukie's gegevensbestand, kan deze profiteren van de voordelen van Noukie’s Club.

12.2 DE VOORDELEN
De leden van de Noukie’s Club genieten vele voordelen:

12.2.1 RUILEN ZONDER OPGAAF VAN REDEN GEDURENDE 1 MAAND
De consument kan artikelen ruilen in de winkel of op www.noukies.com, zolang de aankoop kan worden aangetoond door de consument. Dit kan gedurende 1 maand vanaf de transactiedatum.

Ruilen is gratis in de Noukie's winkels. Indien de consument een artikel wil retourneren, ontvangt deze een tegoed ter hoogte van het bedrag dat voor de artikelen is betaald. Retourneren kan ook binnen een de termijn van een maand vanaf de transactiedatum.

Op de websites www.noukies.com,zijn retourzendingen betalend, op kosten van de consument. Wanneer de retourzending eenmaal is geaccepteerd, zal de consument het volledige bedrag voor de geretourneerde artikelen krijgen terugbetaald. Bekijk de AV voor de retourneervoorwaarden.

12.2.2 VERJAARDAGSPROGRAMMA KIND
Voor de verjaardag van ieder kind ontvangt het lid ofwel een promotiecode, ofwel een cadeau, waarvan hij/zij kan profiteren bij de volgende aankoop. De geldigheidsdata van deze promotiecode worden aan de klant medegedeeld wanneer deze de promitiecode per e-mail ontvangt.

Dit programma is alleen geldig als de consument de volgende gegevens aan de verkoper doorgeeft: naam en geboortedatum. Noukie's behoudt zich het recht voor geen cadeau of promotiecode aan de consument aan te bieden indien er een vermoeden van fraude bestaat.

12.2.3 AANMELDING VOOR DE NIEUWSBRIEF
De geabonneerde ontvangt de Noukie’s en Archimède nieuwsbrieven. Hij/zij zal op de hoogte worden gehouden van promoties, acties en nieuwe artikelen – door middel van e-mailcampagnes of SMS-campagnes.

Dit is op voorwaarde dat de consument heeft toegestemd dat de verkoper e-mails of SMS-berichten verstuurt voor commerciële doeleinden.

De geabonneerde kan zich te allen tijde voor het abonnement op de nieuwsbrief afmelden.

12.2.4 UITNODIGING VOOR PROMOTIES GERESERVEERD VOOR HET LOYALITEITSPROGRAMMA
De consument wordt uitgenodigd en kan profiteren van promoties en acties voorbehouden aan leden van het loyaliteitsprogramma - zoals bijvoorbeeld Privéverkopen, en andere specifieke acties.

12.3 FRAUDE
Het abonnement is strikt persoonlijk en dus beperkt tot één enkele account voor één enkele persoon. Het gebruik door meerdere personen wordt als frauduleus beschouwd.

12.4 BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website worden verzameld en opgeslagen om het contract en het beheer van de bestellingen te kunnen uitvoeren. Gebruikers hebben het recht, op aanvraag en gratis, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden. Hij/zij heeft eveneens te allen tijde, zonder kosten, het recht op rectificatie en verwijdering van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Persoonlijke gegevens zijn toegankelijk en te wijzigen in „Mijn Account" op www.noukies.com.

13 - NOUKIE'S PRIME

13.1 LID ZIJN VAN NOUKIE’S PRIME
Noukie’s Prime is een jaarabonnement waarmee de consument van de in deze algemene voorwaarden vermelde voordelen kan profiteren. De kosten van het jaarabonnement zijn €20 per gebruikersaccount.

13.2 DE VOORDELEN
De leden van de Noukie’s Prime genieten vele voordelen:

13.2.1 DE CONSUMENT ONTVANGT 10% KORTING OP ALLE AANKOPEN
De korting is geldig voor alle categorieën producten van de merken Noukie's en Archimède en eveneens te combineren met andere lopende aanbiedingen en acties. De 10% korting is niet van toepassing op de bezorgkosten van www.noukies.com of op de cadeauverpakking.

Deze korting wordt toegepast op de bij het product aangegeven prijs en wordt toegepast bij de eindafrekening. Dat wil zeggen: alle andere promoties worden eerst toegepast en de 10% korting wordt daarna toegepast.

Promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt.

13.2.2 UITNODIGING VOOR DE VIP AVOND
De geabonneerde zal worden uitgenodigd op VIP-avonden die 2 keer per jaar plaatsvinden. Deze actie geeft de geabonneerde de mogelijkheid als eerste te profiteren van exclusieve kortingen. Deze actie is geldig op de websites www.noukies.com en in de deelnemende Noukie’s winkels.

13.2.3 KLEIN CADEAU BIJ ELKE AANKOOP
De geabonneerde krijgt bij elke aankoop (in de winkel of op www.noukies.com) en klein cadeau bestemd voor de kinderen. Dit is het hele jaar door geldig. Dit voordeel is geldig zolang de voorraad strekt.

13.2.4 RUILEN ZONDER OPGAAF VAN REDEN GEDURENDE 2 MAANDEN
De consument kan artikelen ruilen in de winkel of op www.noukies.com, zolang de aankoop kan worden aangetoond. Dit kan gedurende 2 maanden vanaf de transactiedatum.

Ruilen is gratis in de Noukie's winkels. Indien de consument een artikel wil retourneren, ontvangt deze een tegoed ter hoogte van het bedrag dat voor de artikelen is betaald. Retourneren kan ook binnen een de termijn van twee maanden vanaf de transactiedatum.

Op de websites www.noukies.com, zijn retourzendingen betalend, op kosten van de consument. Wanneer de retourzending eenmaal is geaccepteerd, zal de consument het volledige bedrag voor de geretourneerde artikelen krijgen terugbetaald. Bekijk de AV voor de retourneervoorwaarden.

13.2.5 VERJAARDAGSPROGRAMMA KIND
Voor de verjaardag van ieder kind ontvangt het lid ofwel een promotiecode, ofwel een cadeau, waarvan hij/zij kan profiteren bij de volgende aankoop. De geldigheidsdata van deze promotiecode worden aan de klant medegedeeld wanneer deze de promotiecode per e-mail ontvangt.

Dit programma is alleen geldig als de consument de volgende gegevens aan de verkoper doorgeeft: naam en geboortedatum. Noukie's behoudt zich het recht voor geen cadeau of promotiecode aan de consument aan te bieden indien er een vermoeden van fraude bestaat. Dit loyaliteitsprogramma is geldig tot de 8e verjaardag van het kind

13.2.6 AANMELDING VOOR DE NIEUWSBRIEF
De geabonneerde ontvangt iedere week de Noukie’s en Archimède nieuwsbrieven. Hij/zij zal op de hoogte worden gehouden van promoties, acties en nieuwe artikelen – door middel van e-mail campagnes of SMS campagnes.

Dit is op voorwaarde dat de consument heeft toegestemd dat de verkoper e-mails of SMS-berichten verstuurt voor commerciële doeleinden.

De geabonneerde kan zich te allen tijde voor het abonnement op de nieuwsbrief afmelden.

13.2.7 UITNODIGING VOOR PROMOTIES GERESERVEERD VOOR HET LOYALITEITSPROGRAMMA
De geabonneerde wordt uitgenodigd en kan profiteren van promoties en acties voorbehouden aan leden van het loyaliteitsprogramma - zoals bijvoorbeeld Privéverkopen, en andere specifieke acties.

13.3 HERROEPINGSRECHT
De consument heeft het recht zijn herroepingsrecht uit te oefenen door de verkoper hiervan schriftelijk te informeren (contact@noukies.com of naar het hieronder vermelde adres) middels gebruik van het herroepingsformulier of middels een duidelijke verklaring, binnen 14 dagen na aankoop van het abonnement. De consument krijgt het volledige bedrag voor het abonnement terugbetaald, met aftrek van de promoties waarvan hij/zij dankzij het abonnement heeft kunnen profiteren.

Onder voorbehoud van het respecteren van de hierboven vermelde voorwaarden zijn er geen uitzonderingen op het recht op herroeping.

Zonder geldige reden zal iedere reclamatie na 14 dagen volgend op de ontvangst van de bestelling als niet ontvankelijk worden beschouwd.

13.4 FRAUDE
Het abonnement is strikt persoonlijk en dus beperkt tot één enkele account voor één enkele persoon. Het gebruik door meerdere personen wordt als frauduleus beschouwd.

13.5 BETAALMETHODEN
De verkoper verbindt zich ertoe de consument niet te belasten zonder diens uitdrukkelijke toestemming. Dat wil zeggen dat wanneer het abonnement ten einde loopt, Noukie's de abonnementskosten voor het volgende jaar niet zal innen. Het abonnement loopt automatisch af na 365 dagen na aankoop van het abonnement.

De consument zal 14 dagen voor het einde van het abonnement worden verwittigd zodat hij/zij het kan verlengen.

De BTW van 21% is van toepassing op het abonnement in alle landen ter wereld, behalve in Frankrijk (20%) en in Italië (22%).

13.6 OPZEGGEN VAN HET ABONNEMENT
De consument kan het abonnement te allen tijde opzeggen in „Mijn Account” op de website www.noukies.com, door een verzoek in de Noukie’s winkel, of door contact op te nemen met de klantenservice via het e-maladres contact@noukies.com. Wanneer de geabonneerde het abonnement opzegt na de termijn van 14 dagen van het herroepingsrecht zal hij/zij niet worden vergoed voor de abonnementskosten van het lopende jaar.

13.7 BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website worden verzameld en opgeslagen om het contract en het beheer van de bestellingen te kunnen uitvoeren. Gebruikers hebben het recht, op aanvraag en gratis, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden. Deze heeft eveneens te allen tijde, zonder kosten, het recht op rectificatie en verwijdering van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

De persoonlijke gegevens zijn toegankelijk en te wijzigen in „Mijn Account” op www.noukies.com.